top of page
Throwing Caps

ALUMNI

Post Docs

Dr. Gopal Sathishkannan

Dr. Subhasish Roy

Dr. Sandeep Kumar

Dr. S. Vivek Kumar

Dr. Tariq. A. Shah

Dr. Dinesh Kumar Nayak

Dr. R. Arunachalam

PHD Scholars

            Dr. S Velusamy

            Dr. Laxmidhar Rout  

            Dr. Suribabu Jammi

            Dr  Prasenjit Saha

            Dr. S Sakthivel

            Dr. Md Ashif Ali

            Dr. Murali Mohan Guru

            Dr. Tamminana Ramana

            Dr. Rapolu Kiran Kumar

            Dr. Rajesh Paul

            Dr. Santosh Kumar Alla

            Dr. Mani Sengoden

            Dr. Dinabandhu Sar

            Dr. Murugavel Govindrasu

            Dr. Pradeep Sadhu

            Dr. Masanam Kannan

            Dr. Bharathiraja Ganesan

            Dr. Devulapally Mahesh

            Dr.  Raghunath Bag

            Dr.  Vanaparthi Satheesh

            Dr.  Pinaki Bhusan De

            Dr.  Sourav Pradhan

            Dr.  Vijay Murugan

            Dr. Tanumay Sarkar 

            Dr. Bijay Ketan Das

            Dr. Manmath Mishra

            Dr. Sonbidya Banerjee

            Dr. Pallab Karjee

Visiting Scholars 

Mr. Masaki Furusawa

Ms Amrita Saha

M.Sc. Students

            Ms T Bhowmik

            Ms S Borpuzari

            Mr A Srinivasan

            Mr P Nath

            Mr V Saw

            Mr R Mal

            Mr A Ali

            Mr T K Sen

            Mr R Mitra

            Mr T Mukharjee

            Ms M Suri

            Ms N Purkait

            Mr  Sankarganesh K

            Mr M Rajesh

            Mr  M Manna

            Mr A Ray

            Mr  B Maji

            Mr  M Dinda

            Ms  S Manna

            Mr  S Mukherjee

            Mr  Milan Maji

            Ms Usha Yadav

            Mr Bhim Majhi

            Mr Jyotish Nath

            Mr Surajit Das

            Mr Juin Saha

            Mr Debashis Barik

            Mr Indranil Setua

            Mr Subrata Patra

            Mr Dipankar Maji

            Mr Sanglap Das

            Mr Sayan Atta

            Mr Utsab Das

            Ms Nirali Namdev

            Mr Oishik Sarkar

            Ms Sonali Dabas

bottom of page